درباره مدیر

مدیر عامل

مدیریت شرکت


ایشان متولد تبریز و دانش آموخته دانشگاه سهند میباشند. نخستین فعالیتهای ایشان در زمینه طراحی و گرافیک و چاپ سلفون میباشد که از سال 1370 تا سال 1386 ادامه داشت. در سال 1385 با قبول مسئولیت ریاست هیات مدیره شرکت تجارتکده دیبا فعالیت خود را از زمینه طراحی به فروش سخت افزاری و ارائه خدمات اینترنت پرسرعت تغییر دادند و تا سال 1392 این سمت را برعهده داشتند. در سال 1392 به دلیل ارائه خدمات مستقل نمایندگی فروش اینترنت در سطح استان شرکت مستقلی بنام کنسرسیوم امین دیبا شبکه ایجاد کردند و در سمت مدیرعاملی به کار خود ادامه میدهند.


مدیریت
فروش
وب
گرافیک

MY WORK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.