این مشکل ( عدم تعلق هدیه ) تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و برای بهبود وضعیت چه اقدامی می‌توان انجام داد؟

پس از اتمام دو مرحله هدیه، تا زمان پایان دوره، پهنای باند شما به اندازه سرویس خریداری شده است و پس از پایان هر دوره مجدداً می‌توانید دو مرحله هدیه خود را دریافت نمایید. همچنین در صورت خرید قرارداد جدید نیز شما می‌توانید از دو مرحله هدیه استفاده نمایید.