من کلمه عبور ( پسورد ) خود را در سایت تغییر دادم اما چرا دیگر به اینترنت متصل نمی شوم؟

زمانی که پسورد خود را در سایت تغییر می دهید اگر مودم ADSL شما به حالت NAT تنظیم شده باشد حتماً باید پسورد را در داخل مودم ADSL هم تغییر دهید تا بتوانید با پسورد جدید به اینترنت متصل شوید.