تمدید سرویس با کد USSD


توضیحات نمونه کار

راهنمای تصویری تمدید سرویس با کد USSD در نرم افزار موبایل پارس آنلاین

جزئیات نمونه کار