فروش اینترنت پرسرعت +ADSL2 انرژی

آماده خرید اینترنت پرسرعت ما هستید؟

پس شروع کنیم

سرویس انرژی Enargy برای مشترکین جدید

نام پکیجمدت پکیج (ماه/روز)ترافیک کل بین الملل (گیگابایت)ترافیک کل ایران (گیگابایت)توضیحاتقیمت سرویس (ریال)
BUS- Tlgrm -1M-UG-P011نامحدود-انرژی تلگرام- یک ماهه- نامحدود190000
BLS-ENERGY-7D-20G-P017 روز20-انرژی یک هفته- 20 گیگابایت160000
BUS-ENERGY-1D-UG-P011 روزنامحدود-انرژی یک روزه- نامحدود70000
BJS-GAME-1M-20G-P01120-انرژی بازی آنلاین- یک ماهه - بازی آنلاین نامحدود + 20 گیگابایت ترافیک آپدیت بازی290000
BLS-WEEKEND-2D-5G-P012 روز5-انرژی آخر هفته- دو روزه- 5 گیگابایت50000
BDS-FT-1M-UG-P011نامحدود-انرژی یک ماهه- 8 تا 10 صبح نامحدود20000
BLS-Tlgrm-1M-10G-P01110-انرژی تلگرام- یک ماهه- 10 گیگابایت88000
BLS-SOCIAL-1M-30G-P01130-انرژی شبکه های اجتماعی- یک ماهه- 30 گیگابایت220000
BLS-INSTA-1M-10G-P01110- انرژی اینستاگرام- یک ماهه- 10 گیگابایت88000
BLS-IRAN-1M-100L-P011-100انرژی ایران- یک ماهه- 100 گیگابایت100000
BUS-INSTA-1M-UG-P011نامحدود-انرژی اینستاگرام- یک ماهه- نامحدود190000

سرویس انرژی Enargy برای مشترکین تمدید

نام پکیجمدت پکیج (ماه/روز)ترافیک کل بین الملل (گیگابایت)ترافیک کل ایران (گیگابایت)توضیحاتقیمت سرویس (ریال)
BLS-ENERGY-7D-20G-N017 روز20-انرژی یک هفته 20 گیگابایت280000
BUS-ENERGY-1D-UG-N011 روزنامحدود-انرژی یک روزه نامحدود100000
BJS-GAME-1M-20G-N01120-بازی آنلاین یکماهه - بازی آنلاین نامحدود + 20 گیگابایت ترافیک آپدیت بازی390000
BLS-WEEKEND-2D-5G-N012 روز5-ترافیک آخر هفته دو روزه 5 گیگابایت85000
BDS-FT-1M-UG-N011نامحدود-ترافیک یکماهه 8 تا 10 صبح نامحدود20000
BKS-Tlgrm-1M-10G-N01110-انرژی تلگرام 12 صبح تا 6 عصر نامحدود - 6 عصر تا 12 شب 10 گیگابایت290000
BLS-Tlgrm-1M-10G-N01110-انرژی تلگرام یکماهه 10 گیگابایت150000
BLS-SOCIAL-1M-30G-N01130-انرژی شبکه های اجتماعی یکماهه 30 گیگابایت390000
BKS-INSTA-1M-10G-N01110-انرژی اینستاگرام 12 صبح تا 6 عصر نامحدود - 6 عصر تا 12 شب 10 گیگابایت290000
BLS-INSTA-1M-10G-N01110-انرژی اینستاگرام یکماهه 10 گیگابایت150000
BLS-IRAN-1M-100L-N011-100ترافیک ایران یکماهه 100 گیگابایت200000