فروش اینترنت پرسرعت +ADSL2 نامحدود

آماده خرید اینترنت پرسرعت ما هستید؟

پس شروع کنیم

سرویسهای نامحدود اینترنت پارس آنلاین

سرویسهای زیر ۳ ماه به مشترکین جدید واگذار نخواهد شد .
سرویس فوق دارای ترافیک هدیه می باشد.
حداکثر سرعت تبادل اطلاعات در کلیه سرویسهای بستگی به شرایط فیزیکی خط تلفن مشترک دارد.


مدتنوع سرویسکد سرویسسرعت سرویسترافیکهزینه سرویس
یک ماهه128 کیلوبیتPN A-U-1128نامحدود290000
یک ماهه256 کیلوبیتPN B-U-1256نامحدود450000
یک ماهه512 کیلوبیتPN D-U-1512نامحدود900000
یک ماهه1 مگابیتPN E-U-11024نامحدود2190000
یک ماهه2 مگابیتPN F-U-12048نامحدود3950000
سه ماهه128 کیلوبیتPN A-U-3128نامحدود870000
سه ماهه256 کیلوبیتPN B-U-3256نامحدود1350000
سه ماهه512 کیلوبیتPN D-U-3512نامحدود2700000
سه ماهه1 مگابیتPN E-U-31024نامحدود6364000
سه ماهه2 مگابیتPN F-U-32048نامحدود11850000
شش ماهه1 مگابیتPN E-U-61024نامحدود12574000
شش ماهه2 مگابیتPN F-U-62048نامحدود22752000
یک ساله1 مگابیتPN E-U-121024نامحدود24177000
یک ساله2 مگابیتPN F-U-122048نامحدود42660000
مدتنوع سرویسکد سرویسسرعت سرویسترافیکهزینه سرویس
توجه : کلیه قیمتها به ریال میباشند