فروش اینترنت پرسرعت +ADSL2 غیر حجمی بدون شبانه

آماده خرید اینترنت پرسرعت ما هستید؟

پس شروع کنیم

سرویسهای غیرحجمی اعتباری بدون شبانه اینترنت پارس آنلاین

سرویس فوق بدون شبانه می باشد.
ترافیک سرویس فوق ماهانه محاسبه خواهد شد .
سرویس زیر ۳ ماه به مشترکین جدید واگذار نخواهد شد .
حداکثر سرعت تبادل اطلاعات در کلیه سرویسهای بستگی به شرایط فیزیکی خط تلفن مشترک دارد.


مدتنوع سرویسکد سرویسسرعت سرویسترافیک ماهانههزینه سرویس
یک ماهه1 مگابیتPI E-17-11024~614410G+20G250000
یک ماهه2 مگابیتPI F-25-12048~819215G+30G400000
سه ماهه1 مگابیتPI E-17-31024~614410G+20G750000
سه ماهه2 مگابیتPI F-25-32048~819215G+30G1200000
توجه : کلیه قیمتها به ریال میباشند