صدای مشتری

رسیدگی به شکایات

لطفا مشخصات خود را وارد کرده، و برای ما انتقادات، پیشنهادات، شکایات و نظرات خود را بیان کنید. پس از وارد کردن پیام خود، برای شما یک ایمیل صادر می شود که از طریق آن می توانید در قسمت ”متن پیغام خود و سپس جواب کارشناس ما “ این موارد را پیگیری کنید. در کمتر از سه روز کاری به این موارد رسیدگی خواهد شد.

    با ما در ارتباط باشید
    اگر ربات نیستید اینجا کلیک کنید

    [recaptcha]

    tech-support-logo-final