اینترنت پرسرعت ویژه مجتمع و برج های مسکونی، تجاری و اداری

اینترنت پرسرعت ویژه مجتمع و برج های مسکونی، تجاری و اداری

شرکت امین دیبا شبکه در نظر دارد، به منظور توسعه هرچه بیشتر خدمات اینترنت پرسرعت و ارائه سرویس به شهروندان گرامی ساکن در مجتمع و برجهای مسکونی، تجاری و اداری که به دلایل مختلف فنی ازجمله :

مشکلات زیرساخت

 • فیبر بودن خطوط تلفن
 • تجهیزات PCM
 • تکمیل بودن ظرفیت مرکز مخابرات مجتمع و برجها


امکان استفاده از اینترنت پر سرعت را ندارند ، با نصب تجهیزات فنی در این مجتمع ها و برجها اقدام به ارائه سرویس مورد نظر نماید .


پیش از ارسال درخواست نصب تجهیزات اینترنتی به شرکت ، موارد ذیل بایستی از سوی مدیران مجتمع مورد امکان سنجی اولیه قرار گیرد

امکان سنجی

 • امکان نصب تجهیزات در قسمت مخابرات مجتمع
 • امکان نصب آنتن در بام مجتمع
 • تعداد افراد متقاضی سرویس اینترنت برای عقد قرار داد

به طور کلی مراحل راه اندازی و ارائه سرویس برای یک مجتمع به شرح ذیل است:

مراحل راه اندازی

 • ارسال درخواست مجتمع به شرکت
 • بازدید از مجتمع و تکمیل فرم بازدید اولیه توسط کارشناسان شرکت
 • اعزام تیم فنی از سوی شرکت برای بازدید و امکان سنجی محل موردنظر
 • عقد قرار داد با مدیران مجتمع و ساکنین متقاضی سرویس(حداقل متقاضی ۵۰درصد کل ساکنین می باشد)
 • نصب تجهیزات
 • ارائه سرویس

مزایای طرح

از مزایای مهم راه اندازی اینترنت پرسرعت برای مجتمع و برجها می توان به موارد ذیل اشاره نمود

 •  راه اندازی سرویس در کمتر از ۲۴ ساعت
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته مشترکین
 • کیفیت مناسب ارائه سرویس به علت نصب تجهیزات در محل
 • استقرار رایگان تجهیزات در محل  فرم درخواست  [recaptcha]