امور نمایندگان

امکان جابجایی خط تلفن

نگران تغییر شماره و جابجایی منزل خود نباشیددر صورت تغییر مکان زندگی یا تغییر شماره، سرویس شما قطع نمی شود و در منزل جدید هم می توانید از خدمات پارس آنلاین بهره مند گردید. در صورتیکه ما امکان ارائه خدمات بر روی خط تلفن جدید شما را داشته باشیم، قرارداد قبلی شما از بین نرفته و به سادگی میتوانید باقیمانده سرویس خود را به خط تلفن جدید خود منتقل کنید. در صورتیکه امکان ارائه خدمات از طرف پارس آنلاین وجود...

ادامه مطلب...