آیا chat تصویری و استفاده از نرم افزارهای صوتی و تصویری نظیرviber و باز کردن سایت های مختلف و استفاده از فیلتر شکن و یا دیدن فیلم یا ویدیوی آنلاین از حجم ترافیک اینترنت پرسرعت ADSL کم میکند؟

بله. استفاده از موارد فوق از حجم ترافیک سرویس اینترنت پرسرعت ADSL کم می‎کند.