امروز آخرین روز قرارداد سرویس اینترنت پرسرعت ADSL من است و قرارداد خود را تمدید کرده ام اما قرارداد تمدید شده، هنوزبرای من فعال نشده است؟

قرارداد قبلی سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شما تا چند ساعت دیگر ادامه دارد و تا آن زمان قرارداد شما به عنوان پشتیبان می ماند و از آن ساعت به بعد می‎توانید با خاموش روشن کردن مودم ADSL قرارداد جدید را فعال نمایید اگر قبل از زمان اتمام قرارداد قبلی، ترافیک مصرفی شما به پایان برسد با یک بار روشن خاموش کردن مودم ADSLمی‎توانید از قرارداد پشتیبان خود استفاده نمایید.