برای استفاده از ترافیک رایگان آیا باید مودم ADSL را خاموش کنم؟

خیر، سیستم به صورت خودکار در ساعت رایگان از ترافیک اینترنت پرسرعت شما کسر نمی‎کند.