در تبلیغات شرکت پارس آنلاین ذکرشده است هزینه‌ای برای نصب اولیه اینترنت پرسرعت و… دریافت نمی‌شود، حال دریافت مبلغ 150,000 ریال به چه جهت است؟

مبلغ دریافتی بابت کلیه هزینه‌های مربوط به امور اداری راه‌ اندازی خط ADSL، امور مخابراتی و نصب سرویس ADSL شما می‌باشد.