علت کندی سرعت دانلود بین ساعات 2 بامداد تا 7 صبح برای سرویس اینترنت پرسرعت ADSL چیست؟

به علت رایگان بودن ترافیک سرویس اینترنت پرسرعت ADSL در این ساعات تعداد زیادی از کاربران دانلودهای خود را در این زمان انجام می دهند که باعث استفاده از حداکثر پهنای باند شده و موجب کندی در این ساعات می‎شود.