من با اینکه سرویس اینترنت پر سرعت ADSL خود را افزایش داده ام مثلا 1M به 2M چرا تفاوت چندانی روی سرعت ADSL مشاهده نمی کنم و همان نرخ دانلود سابق را دارم ؟

به دلیل اینکه BURST خط برای کاربران اینترنت ADSL در نظر گرفته می شود که باعث می شود شما در زمانی که سرویس اینترنت پرسرعت ADSL پایین‎تری داشتید بتوانید در صورت آزاد بودن ترافیک در مرکز مخابرات بیش از سرویس خریداری شده سرعت داشته باشید مطمئناً شما در زمان اوج مصرف تفاوت را احساس خواهید کرد.