من دیشب در سایت دیدم که اینترنت ADSL من 1GB ترافیک باقی مانده دارد، اما امروز صبح مشاهده کردم که ترافیک اینترنت پرسرعت ADSL تمام شده است. چرا؟

شما هرگاه می خواهید ترافیک باقیمانده واقعی سرویس اینترنت پرسرعت ADSL خود را ببینید باید حتما یک بار مودم ADSL خود را خاموش و روشن نمایید تا میزان ترافیک مصرفی تا زمان قطعی را در سایت مشاهده نمایید.