من قرارداد اینترنت ADSL خود را امروز شارژ کرده ام اما اکنون که چک میکنم 2G از ترافیکی که من خریداری کرده‎ام کسر شده است دلیل آن چیست؟

شما از شارژ موقت در قرارداد اینترنت ADSL قبلی استفاده کرده اید و زمانی که قرار داد جدید تمدید می‎کنید، میزان ترافیکی که روی سرویس اینترنت پرسرعت ADSL شارژ موقت مصرف کرده اید از قرارداد جدید شما کسر می‎شود.