من منزل خود را در همین منطقه جابجا کرده‎ام و خط تلفن خود را نیز به مکان جدید انتقال داده‎ام. چرا با اینکه خط تلفن وصل می باشد ولی ارتباط اینترنت ADSL من قطع می باشد؟

شما باید مراتب جابجایی و یا انتقال خط را قبل از جابجایی، به بخش فروش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL پارس آنلاین اطلاع رسانی می کردید لذا اکنون باید از طریق بخش فروش ADSL نسبت به رفع این مشکل اقدام نمایید.