نرم افزار پیشنهادی شما برای کنترل ترافیک سرویس اینترنت پرسرعت ADSL چیست؟

نرم افزارهای متعددی برای کنترل ترافیک وجود دارد نظیر DUmeter یا NetWorx ولی بخش پشتیبانی سرویس اینترنت پرسرعت ADSL می‎تواند شما را برای استفاده از برنامه Wireshark راهنمایی نماید.