چرا امکان باز کردن بعضی از صفحات و وب‌سایت‌ها امکان‌پذیر نیست؟ آیا شرکت پارس آنلاین وب‌سایت‌ها را فیلتر می‌کند؟

هیچ وب سایتی از سمت شرکت پارس آنلاین فیلتر و یا محدود نمی‌باشد. باز نشدن سایت‌ها می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد که برای بررسی بیشتر می‌توانید با شماره 1585 تماس حاصل فرمایید تا مورد بررسی شود.