چرا دو سرویس اینترنت پرسرعت با سرعت و حجم یکسان در دو مرکز مخابراتی مختلف در سرعت دانلود باهم بسیار متفاوت هستند؟

عوامل بسیاری در میزان سرعت دانلود تأثیرگذار هستند که می‌توان به کیفیت خط، ساعت استفاده از اینترنت، تعداد نفرات آنلاین در مرکز مخابراتی، سیستم و شرایط داخلی مشترک و … اشاره کرد. پارس آنلاین با توجه به پهنای باند باز موجود در مراکز، همواره سعی دارد تا مشترکین از سرعت بالاتری نسبت به‌سرعت خریداری‌شده، استفاده کنند.