چرا سرعت دانلود در ساعات شبانه نامحدود با افت مواجه است؟

همان‌طور که توضیح دادیم میزان سرعت دانلود به عوامل مختلفی ازجمله کیفیت خط مشترک، تعداد نفرات آنلاین و … بستگی دارد. با توجه به تعداد مشترکین آنلاین در بازه زمانی شبانه نامحدود، ممکن است در این ساعات تا حدودی سرعت سرویس شما متفاوت با ساعات غیر رایگان باشد ولی پارس آنلاین همواره سعی دارد تا سرعت شما همواره بالاتر از سرعت خریداری‌شده باشد.