چرا سرویس‌های اینترنت پرسرعتی که قبلاً با حجم‌های ماهیانه 8 گیگ وجود داشتند دیگر در لیست خرید اینترنت پرسرعت پارس آنلاین وجود ندارند؟

با توجه به آمارهای داخلی شرکت پارس آنلاین و مقایسه میزان استقبال مشترکین از سرویس‌های اینترنت پرسرعت و همچنین بر اساس سیاست‌های شرکت پارس آنلاین، نوع و به‌تبع آن تعرفه‌ها تغییر داشته است و در حال حاضر این روند ادامه دارد لیکن سرویس‌های اینترنت پرسرعت جایگزین ( محدود و نامحدود ) با اکثر نیازهای معمول قابل انتخاب هستند.