آیا امکان ارائه سرویس ADSL با سرعت بالاتر از 128 برای استفاده خانگی هم وجود دارد؟

بله، مشترکین خانگی ADSL هم می توانند تمامی سرویسهای اینترنت پر سرعت ADSL را با سرعت بالاتر از 128Kbps و بنا به نیاز خود دریافت نمایند برای این منظور ارائه مدرک حقوقی ( نامه درخواست روی سربرگ شرکت، کپی کارت دانشجویی، نظام پزشکی، نظام مهندسی و یا پروانه کسب ) برای دریافت سرعت بالاتر از 128Kbps برای اینترنت پر سرعت ADSL مورد نیاز خواهد بود.