آیا امکان استفاده از مودم ADSL که خودم خریداری کرده ام و با شرکت های دیگر هم کار کرده را دارم؟

البته مودم های ADSL مورد تایید از سوی شرکت پارس آنلاین بیشترین سازگاری را با سرویس های اینترنت پرسرعت این شرکت داشته و همین امر باعث یکپارچه شدن سیستم نصب و پشتیبانی سرویس های اینترنت پرسرعت خواهد شد. اما در صورت استفاده از مودم های ADSL متفرقه، فقط شامل نصب توسط شرکت پارس آنلاین بوده و پشتیبانی این مودم ها از سوی بخش پشتیبانی شرکت پارس آنلاین انجام نخواهد پذیرفت.