آیا امکان استفاده از یک مودم ADSL وایرلس برای طبقات یک ساختمان وجود دارد ؟

بله، اما در صورت استفاده از یک مودم ADSL وایرلس در طبقات، تضمینی برای پوشش دهی همه طبقات مورد نظرتان وجود ندارد و تنها زمان نصب مودم ADSL در محل می توان از پوشش دهی طبقات با برد مودم ADSL خود اطلاع حاصل نمایید. این موضوع به محل قرار گرفتن مودم ADSL ، تعداد طبقات و نقشه ساختمان بستگی دارد.