آیا امکان تعویض و یا عودت مودم ADSL خریداری شده از شرکت پارس آنلاین بعد از خرید و استفاده از مودم ADSL وجود دارد ؟

بله، بعد از خرید مودم ADSL از شرکت پارس آنلاین تا قبل از زمان نصب مودم ADSL و سرویس امکان تعویض مودم وجود دارد در صورتی که پس از زمان نصب این امکان وجود ندارد. همچنین تنها در صورت کنسل نمودن اشتراک قبل از نصب و راه اندازی امکان عودت مودم و دریافت وجه پرداختی وجود دارد.