تفاوت قیمت مودم های ADSL ارائه شده توسط شرکت پارس آنلاین با مودم های ADSL بازار در چیست ؟

از لحاظ قیمت تفاوتی بین مودم های ADSL ارائه شده توسط شرکت پارس آنلاین با مودم های ADSL بازار وجود ندارد حتی برخی از مدل ها با قیمت پایین تری نسبت به بازار ارائه می شود . ولی در صورت وجود این تفاوت قیمت در برخی از مدل ها به دلیل گارانتی شدن مودم های ADSL ارائه شده به مدت یکسال توسط شرکت پارس آنلاین می باشد.