دلیل تفاوت قیمت اینترنت ADSL پارس آنلاین نسبت به سایر شرکت های ارایه اینترنت پر سرعت یا همان اینترنت ADSL در چیست ؟

با توجه به محدودیت پورت برای ارایه سرویس اینترنت ADSL در بعضی از مراکز مخابراتی، آیا رقبای ارایه دهنده سرویس اینترنت ADSL پارس آنلاین هم دراین مرکز محدودیت دارند ؟