با توجه به محدودیت پورت برای ارایه سرویس اینترنت ADSL در بعضی از مراکز مخابراتی، آیا رقبای ارایه دهنده سرویس اینترنت ADSL پارس آنلاین هم دراین مرکز محدودیت دارند ؟

در حال حاضر کارشناسان شرکت پارس آنلاین اطلاعی از محدودیت های شرکتهای دیگر ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت یا همان اینترنت ADSL نداشته و شما می توانید این موضوع را با مرکز مخابراتی خود پیگیری نمایید.البته ما می توانیم با ثبت درخواست شما به محض بر طرف شدن محدودیت در اولین فرصت به شما اطلاع رسانی نماییم تا برای دریافت اینترنت ADSL پارس آنلاین اقدامات بعدی را انجام نمایید.