چرا زمان راه اندازی خط برای استفاده از اینترنت ADSL طولانی ( به مدت 4 الی 7 روز کاری ) می باشد در صورتی که سایر شرکتهای اینترنتی این مدت زمان را کوتاهتر اعلام می کنند؟

بدلیل اینکه بخشی از مراحل راه اندازی سرویس اینترنت ADSL شما مربوط به مرکز مخابرات می باشد و نیز راه اندازی خط، درست همان بخشی است که از طرف شرکت مخابرات انجام می گردد، بنابراین زمان گفته شده به شما نیز از طرف مرکز مخابرات برای شرکت پارس آنلاین مشخص گردیده است. بدیهی است در زمانی که مراکز مخابراتی زمان راه اندازی اینترنت ADSL را کوتاهتر انجام دهند ( در صورت آماده نصب اعلام شدن سرویس درخواستی شما از سوی مخابرات )، بلافاصله از واحد نصب اینترنت پرسرعت ADSL پارس آنلاین SMS ارسال شده و همکاران نصب طبق اولویت سرویس راه اندازی شده و در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.