راهنمای خرید مودم ADSL

شرکت پارس آنلاین به عنوان اولین ارایه کننده سرویس اینترنت پرسرعت ADSL برای کاربران خود در هنگام خرید اینترنت پرسرعت ADSL قابلیت خرید مودم ADSL را فراهم کرده است که کلیه مودم های ADSL که پارس آنلاین پیشنهاد می نماید به عنوان مودم های استاندارد و مطابق با اینترنت پرسرعت ADSL شرکت پارس آنلاین می باشند، همچنین تمامی کاربران می توانند از مودم های متفرقه ADSL موجود در بازار استفاده کنند که در آن صورت پارس آنلاین هیچ تعهدی نسبت به آنها ندارد. کلیه مودم های ADSL ارایه شده توسط پارس آنلاین دارای گارانتی معتبر می باشد.