چرا سرویس های اینترنت ADSL با تعرفه ویژه در تمامی مراکز قابل ارائه نمی باشد؟

تعرفه ویژه برای مشترکین ADSL کم مصرف پیشنهاد شده و اقتصادی تر می باشد و به دلیل سیاست فروش شرکت پارس آنلاین در برخی از مراکز مخابراتی این تعرفه های ADSL تنها به صورت فروش ویژه ارائه می شوند.