تصویر

اینترنت پرسرعت ویژه مجتمع و برج های مسکونی، تجاری و اداری

شرکت امین دیبا شبکه در نظر دارد، به منظور توسعه هرچه بیشتر خدمات اینترنت پرسرعت و ارائه سرویس به شهروندان گرامی ساکن در مجتمع و برجهای مسکونی، تجاری و اداری که به دلایل مختلف فنی ازجمله : فیبر بودن خطوط تلفن تجهیزات PCM تکمیل بودن ظرفیت مرکز مخابرات مجتمع و برجهاامکان استفاده از اینترنت پر سرعت را ندارند ، با نصب تجهیزات فنی در این مجتمع ها و برجها اقدام به ارائه سرویس مورد نظر نماید .پیش از ارسال درخواست نصب تجهیزات اینترنتی...

ادامه مطلب...