موارد مصرف ترافیک – مرور صفحات وب

موارد مصرف ترافیک – مرور صفحات وب


توضیحات نمونه کار

راهنمای تصویری موارد مصرف ترافیک – مرور صفحات وب

یکی از موارد دیگری که موجب مصرف حجم ترافیک می گردد وب گردی می باشد . وب گردی عبارت است از استفاده از مرور گرهای متداول مانند ( Chrome, IE, Mozila, Safari ) برای مطالعه سایت های خبری و ورزشی ،بررسی صندوق های الکترونیکی و استفاده از موتور های جستجوگر مانند Google که توسط کاربر موجب کاهش حجم ترافیک میشوند.

جزئیات نمونه کار