موارد مصرف ترافیک – آلوده شدن سیستم

موارد مصرف ترافیک – آلوده شدن سیستم


توضیحات نمونه کار

راهنمای تصویری موارد مصرف ترافیک – آلوده شدن سیستم

یکی دیگر از دلایل ناخواسته کاهش ترافیک کاربر، آلوده شدن سیستم کاربر به انواع ویروس ها و بد افزار ها می باشد. در هر یک از این حالت ها یک برنامه مخرب یا بدافزار بدلیل دریافت مستمر ترافیک بدون اطلاع یا اختیار کاربر، باعث مصرف و کاهش ترافیک حجمی می شوند.

جزئیات نمونه کار