موارد مدیریت مصرف ترافیک – استفاده از مدیریت ترافیک Android

موارد مدیریت مصرف ترافیک – استفاده از مدیریت ترافیک Android


Portfolio Description

راهنمای تصویری موارد مدیریت مصرف ترافیک – استفاده از مدیریت ترافیک Android

شما به راحتی می توانید میزان مصرف ترافیک خود را بر روی گوشیها و تبلت هایی که دارید بررسی کنید. اگر سیستم عامل شما اندروید است، با وارد شدن به قسمت Data Usage،میتوانید به راحتی میزان ترافیک مصرفی آن دستگاه را مشاهده کنید. با این کار می توانید میزان دقیق مصرف هر برنامه را طبق بازه زمان موردنظرتان برسی نمایید .

Portfolio Details