موارد مدیریت مصرف ترافیک – اطمینان از ویروسی نبودن سیستم

موارد مدیریت مصرف ترافیک – اطمینان از ویروسی نبودن سیستم


توضیحات نمونه کار

راهنمای تصویری موارد مدیریت مصرف ترافیک – اطمینان از ویروسی نبودن سیستم

نصب یک آنتی ویروس بر روی سیستم و اطمینان از ویروسی نبودن سیستم به شما در مصرف حجم کمک می کند. زمانی که سیستم شما ویروسی باشد، در ارسال و دریافت اطلاعات اختلال ایجاد شده و بدون اینکه شما بدانید، ترافیکتان مصرف می شود. بنابراین از ویروسی نبودن سیستم خود اطمینان حاصل نمایید و هر چند وقت یکبار سیستم خود را اسکن نمایید.

جزئیات نمونه کار