موارد مدیریت مصرف ترافیک – کنترل تعداد دستگاه های متصل به مودم

موارد مدیریت مصرف ترافیک – کنترل تعداد دستگاه های متصل به مودم


توضیحات نمونه کار

راهنمای تصویری موارد مدیریت مصرف ترافیک – کنترل تعداد دستگاه های متصل به مودم

اگر مشترکی به عنوان مثال با دو دستگاه تلفن همراه و یک تبلت به اینترنت متصل باشد و از نرم افزارهای شبکه اجتماعی مانند تلگرام و اینستاگرام استفاده نماید، می بایست به این نکته توجه داشته باشد که هر کدام از آن دستگاه ها به نوبه خود باعث مصرف ترافیک حجمی خواهند شد.

جزئیات نمونه کار