موارد مدیریت مصرف ترافیک – استفاده از نرم افزارهای مدیریت ترافیک بر روی IOS

موارد مدیریت مصرف ترافیک – استفاده از نرم افزارهای مدیریت ترافیک بر روی IOS


توضیحات نمونه کار

راهنمای تصویری موارد مدیریت مصرف ترافیک – استفاده از نرم افزارهای مدیریت ترافیک بر روی IOS

شما به راحتی می توانید میزان مصرف ترافیک خود را بر روی گوشیها و تبلت هایی که دارید بررسی کنید. اگر سیستم عامل شما اندروید است، با وارد شدن به قسمت Data Usage، و اگر سیستم عامل شما IOS است، با وارد شدن به برنامه My Data Manager میتوانید به راحتی میزان ترافیک مصرفی آن دستگاه را مشاهده کنید. مزیت این نرم افزارها این است که میزان مصرف دقیق شما را از هر برنامه، طبق بازه زمانی موردنظرتان نمایش می دهد.

جزئیات نمونه کار