توضیحات تکمیلی

کد

BLS-IRAN-1M-100L-N01

مدت زمان

یک ماهه

نوع سرویس

۱ مگابیت

حجم ترافیک

100 گیگابایت

سرعت سرویس

حداکثر