توضیحات تکمیلی

کد

BLS-SOCIAL-1M-30G-P01

مدت زمان

یک ماهه

نوع سرویس

۱ مگابیت

حجم ترافیک

30 گیگابایت

سرعت سرویس

حداکثر