30 گیگابایت شش ماهه

توضیحات تکمیلی

کد

PN D-5-6

مدت زمان

شش ماهه

نوع سرویس

۵۱۲ کیلوبیت

حجم ترافیک

30 گیگابایت

سرعت سرویس

۵۱۲~۴۰۹۶

شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید: