توضیحات تکمیلی

کد

PN E-20-6

مدت زمان

شش ماهه

نوع سرویس

۱ مگابیت

حجم ترافیک

120 گیگابایت

سرعت سرویس

۱۰۲۴~۶۱۴۴