240 گیگابایت یک ساله

5,074,000 

توضیحات تکمیلی

کد

PN F-20-12

مدت زمان

یک ساله

نوع سرویس

۲ مگابیت

حجم ترافیک

240 گیگابایت

سرعت سرویس

۲۰۴۸~۸۱۹۲