72 گیگابایت یک ساله

2,554,000 

توضیحات تکمیلی

کد

PN F-6-12

مدت زمان

یک ساله

نوع سرویس

۲ مگابیت

حجم ترافیک

72 گیگابایت

سرعت سرویس

۲۰۴۸~۸۱۹۲