60 گیگابایت یک ساله

جدول ویژگی‌ها

کد

PN D-5-12

مدت زمان

یک ساله

نوع سرویس

۵۱۲ کیلوبیت

حجم ترافیک

60 گیگابایت

سرعت سرویس

۵۱۲~۴۰۹۶

شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید: