512 کیلوبیت یک ماهه نامحدود

توضیحات تکمیلی

کد

PN D-U-1

مدت زمان

یک ماهه

نوع سرویس

۵۱۲ کیلوبیت

حجم ترافیک

نامحدود

سرعت سرویس

۵۱۲ کیلوبیت

شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید: