توضیحات تکمیلی

کد

PN E-6-12

مدت زمان

یک ساله

نوع سرویس

۱ مگابیت

حجم ترافیک

72 گیگابایت

سرعت سرویس

۱۰۲۴~۶۱۴۴